Cyprus University of Technology (CUT): CUT has secured a project to create the first national quantum optical communications network in Cyprus

The creation of the first national quantum optical communications network in the Republic of Cyprus is the aim of a new research project secured by the Cyprus University of Technology (CUT), called “Cyprus Quantum Communication Infrastructure” (CYQCI).

The project is co-funded by the European Commission and the Deputy Ministry of Research, Innovation and Digital Policy, under the Digital Europe Programme. The total cost of the project is €7.5 million, and will be co-financed equally from European and national funds until 2025.

The launch event of the project will take place on Monday, 15 May 2023 at 13:00 – 17:00, in the Senate Hall of the University, in the presence of the Deputy Minister of Research, Innovation and Digital Policy, Mr. Philippos Hadjizacharias.

The project is the product of a consortium, led by the Department of Electronic Communications of the Ministry of Research, Innovation and Digital Policy, with the coordination of CUT, in collaboration with the scientific partners, the Digital Security Authority, the Cyprus Telecommunications Authority (Cyta), the Cyprus Research and Academic Network (CERN).

The project coordinator is Kyriakos Kalli, Professor at the Department of Electrical and Computer Engineering and Informatics of CUT.

The project will create an advanced experimental optical network in Cyprus, based on quantum key distribution (QKD), which will enable highly secure information transfer between critical public, academic and industrial end-users in Cyprus. At the same time, it is envisaged to interconnect it with the European quantum communication network, known as EuroQCI, with the aim of developing a quantum-secure, trans-European network. Through CYQCI, the CUT research team will conduct research in the field of photonics, free-space optical communications related to quantum communications with the aim of establishing Cyprus in the EU27 EuroQCI research and development framework.

The integration of this cutting-edge technology into the existing national communications infrastructure is a leap towards the modernization and digital transformation of the country’s cybersecurity policies. At the same time, the project aims to strengthen technical expertise in the field of quantum communications, opening up opportunities for participation in related research activities, training initiatives and the development of the network itself.

The project started on 1 January 2023 and will run until 31 August 2025.

For more information on the project, please visit the following links:

https://cyqci.eu/index.html

https://www.facebook.com/profile.php?id=100091517045362

https://www.linkedin.com/company/92509080/admin/

The CYQCI project is co-funded by the European Commission and the Deputy Ministry of Research, Innovation and Digital Policy of Cyprus under contract number 101091655.

Source: Cyprus University of Technology (https://bit.ly/3Bo1gVX)

 

Το ΤΕΠΑΚ εξασφάλισε πρόγραμμα με στόχο τη δημιουργία του πρώτου εθνικού δικτύου κβαντικών οπτικών επικοινωνιών στην Κύπρο

Η δημιουργία του πρώτου εθνικού δικτύου κβαντικών οπτικών επικοινωνιών στην Κυπριακή Δημοκρατία, είναι ο στόχος του νέου, ερευνητικού προγράμματος που εξασφάλισε το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου(ΤΕΠΑΚ), με την ονομασία «Cyprus Quantum Communication Infrastructure» (CYQCI).

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, στο πλαίσιο του Προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη». Το συνολικό κόστος του έργου ανέρχεται στα 7,5 εκατομμύρια ευρώ, και θα συγχρηματοδοτηθεί ισόποσα από ευρωπαϊκούς και εθνικούς πόρους μέχρι το 2025.

Η εναρκτήρια εκδήλωση του έργου θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 15 Μαΐου 2023 και ώρα 13:00 – 17:00  , στην αίθουσα της Συγκλήτου του Πανεπιστημίου, στην παρουσία του Υφυπουργού Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Φίλιππου Χατζηζαχαρία.

Το έργο αποτελεί προϊόν κοινοπραξίας, της οποίας ηγείται το Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών του Υφυπουργείου Έρευνας, Καινοτομίας  Ψηφιακής Πολιτικής, με συντονιστή το ΤΕΠΑΚ, σε συνεργασία με τους επιστημονικούς συνεργάτες, την Αρχή Ψηφιακής Ασφάλειας, την Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου (ΑΤΗΚ), το Κυπριακό Ερευνητικό και το Ακαδημαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ).

Συντονιστής του έργου είναι ο Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του ΤΕΠΑΚ, Κυριάκος Καλλή.

Στο πλαίσιο του έργου, θα δημιουργηθεί ένα προηγμένο πειραματικό οπτικό δίκτυο στην Κύπρο, βασισμένο σε διανομή κβαντικών κλειδιών (QKD), το οποίο θα επιτρέπει την εξαιρετικά ασφαλή μεταφορά πληροφοριών μεταξύ κρίσιμων δημόσιων, ακαδημαϊκών και βιομηχανικών τελικών χρηστών στην Κύπρο. Παράλληλα, προνοείται η διασύνδεσή του με το Ευρωπαϊκό δίκτυο κβαντικής επικοινωνίας, γνωστό ως EuroQCI, με στόχο την ανάπτυξη ενός κβαντικά ασφαλούς, διευρωπαϊκού δικτύου. Μέσω του CYQCI, η ερευνητική ομάδα του ΤΕΠΑΚ θα διεξάγει έρευνα στον τομέα της φωτονικής, των οπτικών επικοινωνιών ελεύθερου χώρου σχετικές με τις κβαντικές επικοινωνίες με στόχο την εγκαθίδρυση της Κύπρου στα πλαίσια έρευνας και ανάπτυξης του ΕΕ27 EuroQCI.

Η ενσωμάτωση αυτής της τεχνολογίας αιχμής στην υφιστάμενη εθνική επικοινωνιακή υποδομή, αποτελεί άλμα ως προς τον εκσυγχρονισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό των πολιτικών κυβερνοασφάλειας της χώρας. Ταυτόχρονα, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της τεχνικής εμπειρογνωμοσύνης στον τομέα των κβαντικών επικοινωνιών, διανοίγοντας ευκαιρίες για συμμετοχή σε σχετικές ερευνητικές δραστηριότητες, πρωτοβουλίες κατάρτισης αλλά και στην ανάπτυξη του ίδιου του δικτύου.

Το έργο ξεκίνησε την  1 Ιανουαρίου 2023 και θα διαρκέσει μέχρι και τις 31 Αυγούστου 2025.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, μπορείτε να επισκεφθείτε τους ακόλουθους συνδέσμους:

https://cyqci.eu/index.html

https://www.facebook.com/profile.php?id=100091517045362

https://www.linkedin.com/company/92509080/admin/

The CYQCI project συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής της Κύπρου με αριθμό Συμβολαίου 101091655.

Πηγή: Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου Ι Τελευταία Νέα (https://bit.ly/3W90SUz)